Hội nghị Học tập nghị quyết Trung ương 3, 4 - khóa XI

Gửi ngày: 24 tháng 5 năm 2012 - 6113 lượt xem

Thực hiện kế hoạch năm về việc học tập nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, sáng nay (24/5/2012), tại Hội trường CTIM, Chi bộ trường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN đã tiến hành tổ chức Hội thảo "Học tập nghị quyết Trung ương 3, 4 - Khóa XI" cho toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên, Ban cán sự, Ban chấp hành đoàn trường/đoàn khoa/ban/chi đoàn.
Tham dự Hội nghị có sự tham dự của TS. Đặng Chí Chơn - Hiệu trưởng nhà trường, Thầy Phạm Xuân Bình - Bí thư chi bộ nhà trường và hơn 200 CB-GV-CBCNV và HSSV.
Hội nghị ngày hôm nay được Ông Huỳnh Thanh Liêm - Cán bộ Ban tuyên giáo Thành ủy hỗ trợ báo cáo viên.
Hội nghị tập trung học tập 4 vấn đề lớn của Nghị quyết Trung ương 3, 4 - Khóa XI.
- Đối với nghị quyết Trung ương 3:
   + Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2006 - 2011
   + Định hướng tình hình phát triển kinh tế xã hội 2012 - 2015
- Đối với nghị quyết Trung ương 4 tập trung Công tác xây dựng đảng của hội nghị TW4:
   + Các việc cấp bách xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay
   + Các vấn đề về xây dựng cơ sở hạ tầng
Sau khi tiếp thu các nội dung tại Hội nghị, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, nhà trường CTIM tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ CB-GV-CNV và HSSV góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp theo của Trường Cao đẳng BC Công nghệ & QTDN.

Cập nhật ngày 24 tháng 5 năm 2012

Tags: Hoc tap nghi quyet Dai hoi Dang

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề