Đề cương chi tiết môn Quản trị học

Gửi ngày: 26 tháng 6 năm 2011 - 5098 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN QUẢN TRỊ HỌC

      - Cung cấp những kiến thức cơ bản về quản trị học được vận dụng trong kinh doanh như: bản chất, đối tượng nghiên cứu, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của quản trị học. Học phần đi sâu nghiên cứu các chức năng của quản trị như: Quản trị sản xuất và tác nghiệp, môi trường kinh doanh, quyết định trong kinh doanh, hoạch định chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và một số vấn đề trong quản trị hiện đại như: quản trị sự thay đổi của một tổ chức, quản trị xung đột, quản trị rủi ro.
      - Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô

       Đính kèm file đề cương chi tiết

Tags: quan tri hoc

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề