Giới thiệu Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

Gửi ngày: 12 tháng 5 năm 2011 - 29227 lượt xem

Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
College of Technology and Industrial Management (CTIM)

Số 15 đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
ĐT:- Phòng Đào tạo: (08)54135008 - 54135028
     - Phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên: (08)54135011
     - Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị: (08)54135013
     - Fax: (08)54135012

 

Cập nhật ngày 9 tháng 12 năm 2016

Các tin khác