Giới thiệu Trường CĐBC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp (CTIM)

Gửi ngày: 12 tháng 5 năm 2011 - 32761 lượt xem

1. Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp
2. Tên tiếng Anh: College of Technology and Industrial Management (sau đây gọi tắt là Trường CTIM).
3. Địa điểm: Số 15, đường Trần Văn Trà, Khu đô thị mới Nam thành phố, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 028.54135.013; 028.54135.008     Fax: 028.54135.012
5. Thư điện tử (email): daotao@ctim.edu.vn
6. Website: http://www.ctim.edu.vn
7. Số tài khoản ngân hàng: 3101 00000 13928 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
8. Mã số thuế: 0305005926.
9. Ngày thành lập: Trường CTIM lấy ngày 11 tháng 8 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường
10. Địa vị pháp lý: Trường CTIM là đơn vị hoạt động về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được thành lập theo Quyết định số 2670/QĐ-BGD&ĐT/TCCB ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo các quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 46/2017/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các văn bản khác

 

Cập nhật ngày 25 tháng 10 năm 2017

Các tin khác