Thư ngỏ gửi cựu sinh viên CTIM

Lời đầu tiên, Lãnh đạo trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp gửi tới các em cựu sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Các em cựu sinh viên thân mến, từ mái trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp, các thế hệ cựu sinh viên ra trường đã nối tiếp vươn mình ...

Trích dẫn thông tin một số sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Trường CTIM đã học liên thông với các trường ĐH lớn