TRANG CHỦ / SINH VIÊN / THỜI KHÓA BIỂU

Đã cập nhật lịch học THĐC đợt 2 - Khóa 14
Thời gian học: bắt đầu từ 11/03/2013.

xem tiếp

Đang tiếp tục cập nhật.

xem tiếp

Chú ý: Tất cả Sinh viên Khóa 12 Khoa Kinh Thương 7g30 ngày 19/2/13 tập trung tại phòng A 1.12 nghe phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp.

xem tiếp

Lịch học Tin học đại cương Khóa 14 bắt đầu từ ngày 12/11/2012.

xem tiếp

Môn kinh tế vi mô áp dụng từ ngày 31/10/12.

xem tiếp

Chú ý: Danh sách phân chia Đại đội theo ngành học, Sinh viên xem phía dưới.

xem tiếp

Thực hiện từ ngày 4/9/12

xem tiếp

Thực hiện từ ngày 4/9/12.

xem tiếp

Các bài đã đăng:

Trang: 1 2 3 4

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR