Trang: 1 2 3 4 5

TKB sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Khóa 18 HK 2 năm học 2016-2017

Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi. Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Thông báo về thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Trường CTIM thông báo về việc thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian học : 04 tuần, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Trường CTIM.
   

Thời Khóa Biểu sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18

Thời khóa biểu Học kỳ II năm học 2015-2016 của sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 16 và Khóa 17

Thời Khóa Biểu Tân Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 (2015-2018)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 Khóa 16 (Đợt 2)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 Khóa 16 (Đợt 1)

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015 Khóa 16 (Môn học thuộc Bộ Môn KHCB và Bộ Môn KHXH&NV)

Thời khóa biểu Học kỳ Phụ(HK03) Khoa NN

Thời khóa biểu thực hành tại TTMT HKII 2013 - 2014

Cập nhật thêm thực hành tin học chuyên ngành Khoa Công nghệ thông tin.

Trang: 1 2 3 4 5