Trang: 1 2 3 4 5

Thời khóa biểu sinh viên Cao đẳng Khóa 19 - Cập nhật ngày 22/09/2017

Hướng dẫn sinh viên xem Thời khóa biểu trên trang Online.ctim.edu.vn

Thời Khóa Biểu Cao đẳng chính quy Khóa 21 (2019-2022) - Cập nhật danh sách nhóm (16/08/2019)

Tiến độ đào tạo Bậc Cao đẳng chính quy năm học 2018-2019

Thời khóa biểu các Học phần mở Ngoài kế hoạch Học kỳ 1 Năm học 2018-2019 (Phòng Đào tạo)

Thời khóa biểu chính thức Khóa 20 Học kỳ I (2018-2019) - Update NHÓM ngày 24.08.2018

TB về việc thay đổi phòng học của sinh viên Cao đẳng Khóa 18 và Khóa 19

Thời Khóa biểu Học kỳ 3 năm học 2017-2018 của sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 18 và Khóa 19

TKB sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Khóa 18 HK 2 năm học 2016-2017

Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi. Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Thông báo về thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Trường CTIM thông báo về việc thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian học : 04 tuần, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Trường CTIM.
   

Trang: 1 2 3 4 5