TRANG CHỦ / SINH VIÊN / MẪU ĐƠN

Đơn xin gia hạn học phí
Đơn xin giảm học phí theo quyết định 341 của nhà trường
Giấy xác nhận sinh viên để vay vốn
Giấy xác nhận sinh viên


xem tiếp

Mẫu 4A Đơn xin học trả nợ hè
Mẫu 4B Giấy cho vào lớp
Mẫu 4C Đơn xin học hè tổ chức lớp riêng

xem tiếp

Các em sinh viên tham khảo các nghiệp vụ quản lý đào tạo để làm đơn đúng yêu cầu

xem tiếp

Mẫu 1A Giấy đề nghị xét thi TN
Mẫu 1B Giấy đăng ký thi lại TN
Mẫu 2 Giấy đề nghị chuyển ngành
Mẫu 3 Giấy đề nghị miễn học phần môn học
Mẫu 4A Giấy đề nghị học lại (đối với SV học ghép cùng với lớp học chính khóa)
Mẫu 4B Giấy vào lớp
Mẫu 4C Giấy đề nghị học lại (Tổ chức lớp học riêng)
Mẫu 5 Giấy đề nghị tra cứu điểm thi
Mẫu 6 Giấy đề nghị chấm phúc khảo TN
Mẫu 7 Cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
Mẫu 8A Giấy đề nghị nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập.
Mẫu 8B Giấy đề nghị bảo lưu kết quả tuyển sinh.
Mẫu 8C Giấy đề nghị học lại sau khi nghỉ học
Mẫu 9 Giấy đề nghị chuyển trường
Mẫu 10 Giấy đề nghị thôi học
Mẫu 11 Giấy đề nghị sinh viên được tiếp tục học
Mẫu 12 Giấy đề nghị chuyển xuống bậc Trung cấp CN
Mẫu 13 Giấy đề nghị phúc khảo bài thi tuyển sinh
Mẫu 14 Giấy xin xác nhận điểm Giáo dục thể chất
Mẫu 15 Giấy xin xác nhận điểm Giáo dục quốc phòng
Mẫu 16 Giấy xin đăng ký học phần trễ hạn
Mẫu 17 Giấy xin hủy học phần
Mẫu 18 Giấy đề nghị học cải thiện điểm
Mẫu 20 Đơn đề nghị điều chỉnh điểm
Mẫu 21 Đơn đề nghị phúc khảo điểm thi

xem tiếp

Các bài đã đăng:

Từ khóa Mục tin

Kiểu gõ phím Tắt Telex VNI VIQR