Trang: 1 2 3 4

Thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-CĐBC ngày 21 tháng 07 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng chính quy Năm học 2017-2018,
Nhà trường thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đến các sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 3

1. Đối tượng Đăng ký: Sinh viên Cao đẳng Khóa 14 đến Khóa 18 còn nợ học phần.

2. Thời gian đăng ký học phần: từ 08h:00 ngày 13/9/2017 đến 16h:00 ngày 19/9/2017.
.....
Chi tiết xem thông báo.

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 2

TB Trả trang phục học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 1

Thông báo về việc Đăng ký học phần Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

TB Tổ chức học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

TB về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 3 (2016-2017) - Đợt 1

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 - Đợt 1

     Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16, Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến)

Trang: 1 2 3 4