Trang: 1 2 3 4

TB về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 3 (2016-2017) - Đợt 1

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 - Đợt 1

     Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16, Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến)

TKB sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 17 và Khóa 18 HK 2 năm học 2016-2017

Lưu ý: đối với những học phần có nhiều nhóm, để xem TKB sinh viên đăng nhập vào trang online.ctim.edu.vn mục Thời khóa biểu -Lịch Thi. Sinh viên khóa cũ đăng ký học lại, vui lòng xem TKB bằng tài khoản cá nhân trên trang online.ctim.edu.vn.

Quyết định về điều chỉnh Kế hoach đào tạo bậc Cao đẳng chính quy năm học 2016-2017

Thông báo về thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

Trường CTIM thông báo về việc thay đổi thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2016, cụ thể như sau:

- Thời gian học : 04 tuần, từ ngày 31/7/2017 đến ngày 26/8/2017.
- Địa điểm: Trường CTIM.
   

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ II (2016-2017)       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ II như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 17 và Khóa 18.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 21/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2016 (04 ngày).
....

Thông báo về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2016-2017) - Đợt 1

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ II theo Kế hoạch như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 17 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 18.
Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 16 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 17.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 25/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2016 (04 ngày).
.....

TB Về cấp Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời năm 2016 - Đợt 2

TB Lịch nghỉ tết Dương lịch và tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 đối với Sinh viên bậc Cao đẳng chính quy của Nhà trường

Trang: 1 2 3 4