Trang: 1 2 3 4 5

Kể từ 01-4-2016 thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ ĐKDT THPT quốc gia 2016

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thời gian đăng ký dự thi (ĐKDT) THPT quốc gia 2016 từ ngày 1-4-2016 đến 30-4-2016.

QĐ công nhận Ban cán sự lớp năm học 2015-2016

Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2015

Ngày 23/10/2015, tại Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đã diễn ra Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2015 cho sinh viên K14

Tài liệu "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2015-2016

Thời Khóa biểu Tuần sinh hoạt công dân NH 2015-2016 cho SV các khóa 15,16,17

TB học bổ sung "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" NH 2014-2015 lần 2

Đối tượng: sinh viên Khóa 14, Khóa 15 bậc Cao đẳng và Khóa 12 bậc Trung cấp chuyên nghiệp chưa tham dự hoặc chưa hoàn thành chương trình tuần sinh hoạt

Danh sách sinh viên K16 phải bổ sung hồ sơ còn thiếu

Thời gian sinh viên K16 kiểm tra, điều chỉnh thông tin

Điều chỉnh Quy định giảm học phí cho HSSV của CTIM

Danh sách HSSV nhận khen thưởng ngày 24/10/2014

Ngày 20/10/2014 Hiệu trưởng nhà trường đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-CĐBC
về việc khen thưởng HSSV năm học 2013-2014 như sau:

Trang: 1 2 3 4 5