Trang: 1 2 3 4 5

TB về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 3 (2016-2017) - Đợt 1

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ 3 Năm học 2016-2017

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 - Đợt 1

     Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16, Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Sổ tay sinh viên online năm học 2016-2017

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng 2 học tại CTIM

I. Ngành và Chỉ tiêu đào tạo
1. Ngành Đào tạo: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Thông báo về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2016-2017) - Đợt 1

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ II theo Kế hoạch như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 17 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 18.
Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 16 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 17.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 25/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2016 (04 ngày).
.....

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ II (2016-2017)       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ II như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 17 và Khóa 18.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 21/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2016 (04 ngày).
....

TB tiếp nhận sinh viên đăng ký tham gia Ngày hội 'Phỏng vấn - Tuyển dụng' - Lần 15 năm 2017

Danh sách sinh viên K17, K18 chưa nộp học phí HK3 năm học 2016-2017

Thông báo về việc tổ chức chuyên đề "Kỹ năng giao tiếp và ứng xử trước đám đông"

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên K17 và K18
2. Thời gian: 08h00 ngày 17/5/2017 (Thứ tư)
3. Địa điểm: Phòng A1.11
4. Diễn giả: Lê Văn Hiển

Trang: 1 2 3 4 5