Trang: 1 2 3 4 5

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 3

1. Đối tượng Đăng ký: Sinh viên Cao đẳng Khóa 14 đến Khóa 18 còn nợ học phần.

2. Thời gian đăng ký học phần: từ 08h:00 ngày 13/9/2017 đến 16h:00 ngày 19/9/2017.
.....
Chi tiết xem thông báo.

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 2

TB Trả trang phục học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017

Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 1

Thông báo về việc Đăng ký học phần Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Thời khóa biểu sinh hoạt chính trị giai đoạn 1 NH 2017-2018 đối với SV K17, K18, K19

- Giai đoạn 1: Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 30/8/2017
+ Đối tượng: Sinh viên Khóa 19.
+ Lịch học: Xem chi tiết Theo thời khóa biểu đính kèm.
   (Buổi sáng từ 07h30 đến 11h00; Buổi chiều từ 13h30 đến 16h00)

Hướng dẫn Nhập học năm 2017 cho Tân sinh viên K19

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp hướng dẫn Nhập học năm 2017 cho Tân sinh viên K19

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 - Đợt 1

     Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16, Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

TB về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 3 (2016-2017) - Đợt 1

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ 3 Năm học 2016-2017

Trang: 1 2 3 4 5