Trang: 1 2 3 4 5

Sổ tay sinh viên online năm học 2016-2017

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng 2 học tại CTIM

I. Ngành và Chỉ tiêu đào tạo
1. Ngành Đào tạo: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Thông báo về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2016-2017) - Đợt 1

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ II theo Kế hoạch như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 17 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 18.
Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 16 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 17.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 25/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2016 (04 ngày).
.....

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ II (2016-2017)       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ II như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 17 và Khóa 18.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 21/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2016 (04 ngày).
....

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy (thi trắc nghiệm trực tuyến)

Bắt đầu từ học kỳ 2 năm học 2016-2017, Nhà trường bắt đầu triển khai thi trắc nghiệm một số môn thi trên máy tính. Các em sinh viên K17, K18 xem clip hướng dẫn để biết cách làm bài.

Thông báo về thu phí Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bắt buộc năm học 2016-2017 (Đợt 3)

Thông báo đánh giá học phần HK2 năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên K16,17,18 có thẻ bảo hiểm y tế năm 2017

Danh sách sinh viên K18 nợ học phí HKII NH 2016-2017

Sinh viên khóa 17 chưa thực hiện kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT

Trang: 1 2 3 4 5