Trang: 1 2 3 4 5

Hướng dẫn Nhập học năm 2017 cho Tân sinh viên K19

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp hướng dẫn Nhập học năm 2017 cho Tân sinh viên K19

TB về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 3 (2016-2017) - Đợt 1

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ 3 Năm học 2016-2017

Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2017 - Đợt 1

     Căn cứ Quyết định xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16, Nhà trường Thông báo đến các sinh viên Cao đẳng tốt nghiệp năm 2017 - Đợt 1 về việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời như sau:

Sổ tay sinh viên online năm học 2016-2017

Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và Văn bằng 2 học tại CTIM

I. Ngành và Chỉ tiêu đào tạo
1. Ngành Đào tạo: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Luật Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Thông báo về Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2016-2017) - Đợt 1

       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) trả nợ Học kỳ II theo Kế hoạch như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 17 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 18.
Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 14 đến Khóa 16 đăng ký trả nợ học phần cùng với Khóa 17.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 25/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 28/11/2016 (04 ngày).
.....

Thông báo về Đăng ký học phần Học kỳ II (2016-2017)       Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học phần (ĐKHP) Học kỳ II như sau:
1. Đối tượng đăng ký
 Sinh viên Cao đẳng chính quy các Khóa 17 và Khóa 18.
2. Thời gian đăng ký học phần
Từ 8 giờ 00 ngày 21/11/2016 đến 16 giờ 00 ngày 24/11/2016 (04 ngày).
....

TB Tổ chức học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2017 đối với sinh viên Cao đẳng chính quy

TB mức đóng BHYT năm 2017 và Dự kiến mức đóng BHYT năm 2018

Trang: 1 2 3 4 5