Trang: 1 2 3 4

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cập nhật 19/01/2018

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo về Cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp Đợt 1- Năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến)

Thông báo về cấp bằng cho sinh viên Cao đẳng chính quy tốt nghiệp năm 2016 - Đợt 2

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và sinh viên Cao đẳng liên thông chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2016 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và sinh viên Cao đẳng liên thông chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2016 (Dự kiến)

TB Quy trình Phát bằng tốt nghiệp năm 2016 cho sinh viên Cao đẳng Khóa 15 (2013 – 2016)

Sơ đồ vị trí chỗ ngồi và Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 15 tham dự Lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2016

TB Tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2016 và Gặp gỡ Công ty, Doanh nghiệp tuyển dụng


Trang: 1 2 3 4